Onze invulling

We willen een kerk zijn waar elke zondag op aanstekelijke wijze mensen, ongeacht leeftijd, achtergrond of afkomst, de gelegenheid krijgen om God te ontmoeten en om te groeien in het geloof in Jezus Christus.

Opzet van de diensten
We willen wekelijks een eigentijdse dienst van ongeveer anderhalf uur met variërend per dienst sketch, drama, film/video of getuigenis, goede muziek en een pakkende preek. We willen daarbij gebruik maken van moderne multimedia en van een enthousiaste live-band. Begin diensten:11.00 uur; vooraf koffie vanaf 10.30 uur.

Opzet van de activiteiten
's Zondags willen we met zoveel mogelijk mensen God huldigen en eren, en luisteren naar wat Hij tegen ons zeggen wil (grootschalig).
Doordeweeks willen we met elkaar in kleine groepen onze ervaringen (met God) delen in kleine en vertrouwelijke kring (kleinschalig).

Hiernaast kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden in elke denkbare vorm en van elke denkbare omvang.

Wil je graag dat er gebeden wordt voor jou, of voor iets of iemand anders? Geef je gebedspunt dan door via suzanne@come-zelhem.nl.

.. lees meer >
COME Zelhem
de Geer 8
7021 NR Zelhem
Tel.: 0636031621
suzanne@come-zelhem.nl
Bankrek.nr.:
NL06 RABO 03884 15 495
t.n.v. COME, Zelhem