Impressie buurthuiswerk

Zondag 3 mei hebben we, naast onze gebruikelijke toespraak, COME-werker Sylvester Rozema op het podium. Hij vertelt hoe, vanuit zijn buurthuiswerk, vastgelopen en/of uitzichtloze levens weer nieuw perspectief krijgen. Kom en luister hoe een viskraam levens verandert…

Wil je graag dat er gebeden wordt voor jou, of voor iets of iemand anders? Geef je gebedspunt dan door via suzanne@come-zelhem.nl.

.. lees meer >
COME Zelhem
de Geer 8
7021 NR Zelhem
Tel.: 0636031621
suzanne@come-zelhem.nl
Bankrek.nr.:
NL06 RABO 03884 15 495
t.n.v. COME, Zelhem