Huiskringen

's Zondags willen we d.m.v. van aanstekelijke diensten God ontmoeten. Ons enthousiasme over Hem willen we die dag delen met iedereen die het maar horen én beleven wil!

Maar daar willen we het niet bij laten. Op andere momenten in de week willen we op kleinschaliger wijze contact met elkaar hebben en in kleine en vertrouwelijke kring het geloof met elkaar delen. Daarom hebben wij huiskringen. Daarin kun je met anderen praten over hoe jij het leven beleeft en de rol die God daar (eventueel) in speelt. Allerlei persoonlijke en praktische ervaringen kun je hier in een veilige sfeer uitwisselen en met anderen delen.

Ontdek hoeveel je van anderen kunt leren in de kleine groep!

Geef je op via suzanne@come-zelhem.nl.

Voor verdere info kun je terecht bij:
Marcel Wijnholds marcel@come-zelhem.nl

Wil je graag dat er gebeden wordt voor jou, of voor iets of iemand anders? Geef je gebedspunt dan door via suzanne@come-zelhem.nl.

.. lees meer >
COME Zelhem
de Geer 8
7021 NR Zelhem
Tel.: 0636031621
suzanne@come-zelhem.nl
Bankrek.nr.:
NL06 RABO 03884 15 495
t.n.v. COME, Zelhem